Dustin Trygghetsavtal

Att köpa IT-produkter från Dustin ska vara enkelt, det innefattar även att få hjälp så snabbt som möjligt om skadan eller olyckan är framme. Med Dustin’s Trygghetsavtal säkerställer du att din IT-utrustning är skyddad mot oförutsedda händelser såsom tappskador, fuktskador, stöld etc. Läs mer om vad som täcks i försäkringsvillkoren.

Vad ingår i Dustin Trygghetsavtal?

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan Dustin’s Trygghetsavtal och övriga skydd.

Dustin Trygghetsavtal

HemförsäkringGaranti
Stöld
Inbrott
Förlust
Blixtnedslag
Tappskada
Vattenskada
Brand
Övriga utifrån kommande händelser
Funktionsfel inom garantiperioden
Funktionsfel utanför garantiperioden

ingåringår kanskeingår ej

Som kund hos Dustin så är produkterna du köper omfattade av tillverkarens garanti. Garantiperioden varierar beroende på produkt och tillverkare men är vanligtvis mellan ett och två år. Du är även skyddad av Köplagen som ger dig ett flertal rättigheter i händelse av fabrikationsfel på den köpta produkten. Dessa skydd har dock en del begräsningar vad gäller produktskador.

Så här fungerar Trygghetsavtalet

  1. Om olyckan är framme så gör du en skadeanmälan enkelt här.
  2. Du får beslut på er skadeanmälan inom 24h.
  3. Du skickar in er skadade produkt.
  4. Vi kontrollerar att skadeanmälan slutgiltigt kan godkännas enligt försäkringsvillkoren.
  5. Du betalar självrisken.
  6. Om skadan är ersättningsbar så lämnas ersättning med antingen reparation eller utbyte.

Priset på försäkringen beror på vilken produkt som försäkras.
Processen kan variera beroende på tillverkare av den försäkrade produkten.

Försäkringsvillkor

Fullständiga villkor