Prokord SATA-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 0.5m
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av högerkontakt Hane
65:-
+100 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 36 stifts 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) Hane 7-stifts seriell ATA Hona 0.5m
Vänster kontakttyp 36 stifts 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087)
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av högerkontakt Hona
379:-
+100 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 0.3m
Typ av kabel SATA cable
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
59:-
+100 kvar
Prokord SATA-förlängningskabel 15-stifts seriell ATA-ström Hane 15-stifts seriell ATA-ström Hona 0.3m
Vänster kontakttyp 15-stifts seriell ATA-ström
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 15-stifts seriell ATA-ström
Typ av högerkontakt Hona
85:-
+100 kvar
Prokord Extern SATA/SAS-kabel eSATA Hane eSATA Hane 1m
Typ av kabel eSATA cable
Vänster kontakttyp eSATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp eSATA
245:-
47 kvar
Prokord Strömadapter 4 pin intern effekt Hona 15-stifts seriell ATA-ström Hane
Typ av kabel Strömadapter
Vänster kontakttyp 4 pin intern effekt
Typ av vänster kontakt Hona
Höger kontakttyp 15-stifts seriell ATA-ström
49:-
+100 kvar
Prokord Strömkabel 4 pin intern effekt Hona 15-stifts seriell ATA-ström Hane 0.1m
Typ av kabel Strömadapter
Vänster kontakttyp 4 pin intern effekt
Typ av vänster kontakt Hona
Höger kontakttyp 15-stifts seriell ATA-ström
79:-
88 kvar
Prokord Strömkabel 4 pin intern effekt Hane 15-stifts seriell ATA-ström Hona
Typ av kabel Strömadapter
Vänster kontakttyp 4 pin intern effekt
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 15-stifts seriell ATA-ström
69:-
+100 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 0.3m
Typ av kabel SATA cable
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
59:-
+100 kvar
Prokord SATA-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 1m
Typ av kabel SATA cable
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
75:-
+100 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 7-stifts seriell ATA Hona 7-stifts seriell ATA Hona 0.5m
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hona
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av högerkontakt Hona
79:-
99 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 0.5m
Typ av kabel SATA cable
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
49:-
+100 kvar
Prokord SATA-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 0.3m
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av högerkontakt Hane
65:-
+100 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 7-stifts seriell ATA Hane 7-stifts seriell ATA Hane 0.8m
Typ av kabel SATA cable
Vänster kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
109:-
84 kvar
Prokord Strömkabel 4 pin intern effekt Hona 3 PIN intern effekt Hane 0.2m
Typ av kabel Strömadapter
Vänster kontakttyp 4 pin intern effekt
Typ av vänster kontakt Hona
Höger kontakttyp 3 PIN intern effekt
59:-
+100 kvar
Prokord Förlängningskabel för ström 3 PIN intern effekt Hona 3 PIN intern effekt Hane 0.1m
Typ av kabel Förlängningskabel för ström
Vänster kontakttyp 3 PIN intern effekt
Typ av vänster kontakt Hona
Höger kontakttyp 3 PIN intern effekt
49:-
+100 kvar
Prokord Seriell förlängningskabel 9 pin D-Sub (DB-9) Hane 9 pin D-Sub (DB-9) Hona 1m
Typ av kabel Seriell förlängningskabel
Vänster kontakttyp 9 pin D-Sub (DB-9)
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 9 pin D-Sub (DB-9)
59:-
+100 kvar
Prokord Strömkabel 4 pin intern effekt Hane 4 pin intern effekt Hane 0.15m
Typ av kabel Strömadapter
Vänster kontakttyp 4 pin intern effekt
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 4 pin intern effekt
49:-
+100 kvar
Prokord Seriell förlängningskabel 9 pin D-Sub (DB-9) Hane 9 pin D-Sub (DB-9) Hona 15m
Typ av kabel Seriell förlängningskabel
Vänster kontakttyp 9 pin D-Sub (DB-9)
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 9 pin D-Sub (DB-9)
229:-
43 kvar
Prokord SATA/SAS-kabel 36 stifts 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) Hane 7-stifts seriell ATA Hona 1.5m
Vänster kontakttyp 36 stifts 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087)
Typ av vänster kontakt Hane
Höger kontakttyp 7-stifts seriell ATA
Typ av högerkontakt Hona
499:-
30 kvar