Factory audit by Dustin

Vad innebär det att Dustin har inspekterat en fabrik?

En del av Dustins hållbarhetsstrategi innebär att vi också engagerar oss för ansvarsfull tillverkning. Det innebär att när vi väljer en leverantör för att tillverka produkter under vårt eget märke får vi dem att skriva under vår uppförandekod för leverantörer, och vi skickar vårt team för att genomföra en inspektion och kontrollera att villkoren som anges i vår uppförandekod för leverantörer uppfylls. De viktigaste områdena i vår uppförandekod är mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet, levnads- och boendeförhållanden, miljöskydd och juridisk efterlevnad samt etiska affärsmetoder. Genom inspektionen säkerställer vi att vi har en konkret plan för att säkerställa att våra hållbarhetsstandarder uppfylls och att vi också kan utveckla leverantören till att nå en högre nivå på hållbarhetsarbetet varje gång vi besöker dem. Private Label-produkter som har detta, har skickats in till vår inspektionsprocess och funnits överensstämma med eller systematiskt arbeta för att överensstämma med vår uppförandekod för leverantörer.

inspektion

Vad händer under en inspektion?

Dustin har ett team av specialiserade inspektörer som reser till leverantörens lokaler och kontrollerar cirka 200 punkter utifrån de ämnen som anges i uppförandekoden för leverantörer. Beroende på fabrikens storlek och antalet tillgängliga inspektörer kan en inspektion ta allt från 1 till 5 dagar. När inspektionsdagen är slut deltar fabriksledningen och Dustin-teamet i ett avslutningsmöte och för en dialog om resultatet. Mötet innebär att inspektörerna går igenom alla slutsatser en och en tillsammans med de problem som samlats in, för att ta upp en situation som ett resultat. Du kan läsa mer om de olika typerna av problem och deras svårighetsgrad här. Det är mycket viktigt att notera att Dustin inte ger godkänt eller underkänt som slutpoäng, utan arbetar med kontinuerliga förbättringar.

inspektion

Vad är kontinuerlig förbättring?

Kontinuerlig förbättring innebär att vi inte främst fokuserar på det antal problem en fabrik har, utan på samarbetet och beslutsamheten hos fabriksledningen att arbeta och förbättra de förhållanden som fabriken arbetar under. På så sätt säkerställer vi att vi inte bara närmar oss en leverantör med riktigt höga krav, utan vi bidrar också till att förbättra fabriken som helhet genom att ge vägledning om hur man kan förbättra de områden där man inte arbetar på ett optimalt sätt.

Vad händer när en leverantör inte är villig att samarbeta?

Tyvärr kan vi inte kontrollera om en leverantör är villig att samarbeta och åtgärda alla problem som vi kan hitta under en inspektion. Om ett sådant fall inträffar kommer Dustin tyvärr att fasa ut och avbryta relationen med den leverantören.

Vad händer efter att inspektionen är klar?

Efter avslutad inspektion har leverantören två veckor på sig att lämna in en korrigerande åtgärdsplan (CAP). När Dustin-teamet godkänner en CAP har de 48 timmar, 30, 60 eller 90 dagar på sig att skicka in bevis på att de har stängt problemen, beroende på allvarlighetsgrad. När alla problem har stängts, stängs hela inspektionen. Hela processen tar cirka 120 dagar att slutföra. Om det finns kritiska problem ser vi vanligtvis till att en uppföljningsinspektion genomförs minst 150 dagar efter att den inledande inspektionen har utförts.