Gigabyte Z390 Aorus Master
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
3 599:-
3 kvar
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 999:-
4 kvar
ASUS ROG Strix Z390-F Gaming
Med uppgraderad strömförsörjning
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 699:-
13 kvar
ASUS Prime Z390-P
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
1 749:-
ASUS Prime Z390M-Plus
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
1 699:-
3 kvar
Gigabyte Z390 Gaming X
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
1 739:-
4 kvar
MSI Z390-A Pro
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
1 619:-
1 kvar
Gigabyte Z390 Aorus Pro WiFi
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 599:-
1 kvar
ASUS Prime Z390-A
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 319:-
2 kvar
MSI Z390 Gaming Pro Carbon AC
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 499:-
Gigabyte Z390 Aorus Pro
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 499:-
3 kvar
ASUS ROG Strix Z390-I Gaming
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 2 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 32 GB
2 699:-
MSI Z390 MPG Gaming Edge AC
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 049:-
MSI Z390 MPG Gaming Plus
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
1 699:-
Gigabyte Z390 UD
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
1 619:-
ASUS TUF Z390-Plus Gaming
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 029:-
MSI Z390 Gaming Pro Carbon
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 329:-
5 kvar
ASUS TUF Z390M-Pro Gaming
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 099:-
MSI Z390M MPG Gaming Edge AC
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 4 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 64 GB
2 249:-
MSI Z390I MPG Gaming Edge AC
Kretstyp Intel Z390
RAM-teknik som stöds DDR4 SDRAM
RAM-kortplatser 2 DIMM-kortplatser
Max RAM storlek som stöds 32 GB
1 919:-