Dustins försäkring – Helt enkelt

Med Dustins försäkring kan du känna dig säker eftersom den är anpassad efter Dustins produkter och erbjuder en bred omfattning. Om olyckan är framme är det enkelt att reglera den, Dustin försäkring ombesörjer transporten/frakten av din produkt vid försäkringsskada.

Tänk på att en hem- eller företagsförsäkring är lite annorlunda och har en annan typ av ersättning:

 • Vilka skador ersätter din hem- eller företagsförsäkring?

 • Hur stor blir ersättningen efter åldersavdrag och självrisk?

 • Ersätter den fel i hårdvaran samt fel efter garantitidens slut?

Vilken skada ersätts

Dustin Försäkring

Hemförsäkring

Konsumentköplag

Tillverkarens standardgaranti

Olyckshändelse*JaSom tilläggNejNej
BrandJaJaNejNej
StöldJaJaJaNej
InbrottJaJaNejNej
ÅsknedslagJaSom tilläggNejNej
Ersätts hårdvarufel efter garantitidens slut?JaSom tilläggDelvisNej
Utan åldersavdrag?**JaNejNejNej
Självrisk500krCa 1200kr - 1500krIngenIngen
* Dustins försäkring är en allriskförsäkring, medan övriga försäkringar ersätts endast om du har tecknat till en allriskförsäkring (ex Drulle, Plus etc). Annars finns ofta undantag i villkoren för stöld, olyckshändelse mm.
** Dustins försäkring står för hela kostnaden, utan åldersavdrag. Hem- och företagsförsäkringen har en standardnedskrivning av ersättningsvärdet, dvs försäkringen täcker inte hela kostnaden.

Försäkringsomfattning

Försäkringen gäller 1 år i taget för den period som premie erlagts. Försäkringen går ej att köpa i efterhand, den måste köpas samtidigt som produkten. Dustin Försäkring gäller för stationära produkter i Norden och i hela världen för bärbara produkter. Försäkringen täcker utifrån kommande händelser.

Försäkringen går ej att köpa i efterhand, den måste köpas samtidigt som produkten.

Ersättning

När du får din skada accepterad får du som kund ersättning i form av en ny eller likvärdig produkt alternativt reparation av din befintliga produkt och Dustin ombesörjer transporten/frakten av produkten. Totalskadad produkt ersätts med ny eller likvärdig utrustning med hänsyn till ålder, skick och prestanda.

Ersättningen påverkas inte av åldersavdrag. Skadekostnaden debiteras försäkringen.

Undantag

Dustin Försäkring har ett fåtal undantag. Ett av undantagen är att man inte får lämna produkten utan tillsyn i fordon i allmän lokal eller på allmän plats. För övriga undantag se försäkringsvillkoret.

Uppsägning av försäkring

Dustin försäkring upphör automatiskt vid försäkringsperiodens utgång och kan sägas upp när som helst med upphörande vid nästkommande förfallodag.

Observera att detta är en kortfattad sammanfattning och att det är de fullständiga villkoren som gäller.

Sådan förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att informera försäkringstagaren om före tecknandet av försäkring utgörs av den text som är markerad med fet stil i försäkringsvillkoret.

Mer information för privatpersoner

Så här gör du vid skada

 1. Klicka på länken skadeanmälan och fyll i blanketten Vid försäkring som tecknats av företag skall även företagsuppgifter och kontaktperson fyllas i. Vid stöld och brand skall polisanmälan i sin helhet bifogas tillsammans med komplett godsförteckning.

 2. Skicka in skadeanmälan (och eventuell polisanmälan) till Aon

  Mail: [email protected]

  Dustin Försäkring
  c/o Aon Sweden AB
  Box 27093
  102 51 Stockholm

 3. Aon kontrollerar att alla nödvändiga handlingar inkommit och reglerar skadan Reglering sker genom att handläggare kontrollerar att skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. Ibland behöver Aon återkomma till anmälare av skada för att få kompletterande uppgifter och det är därför viktigt att du anger kontaktuppgifter på din skadeanmälan. Fullständig information leder till kortare handläggningstid.

 4. Är skadan ersättningsbar kontaktar Aon reparatör alternativt leverantör.

 5. Utrustningen repareras och/eller ny utrustning levereras till kund Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på tel. 08-587 840 64

Fullständiga villkor (pdf)
Ladda ner skadeanmälan (pdf)