Försäljningsvillkor

Version 2024:1 gäller från och med den 10 april 2024

Som konsument som handlar hos Dustin Sverige AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

Dustin home:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller för beställningar av privatpersoner via Dustin home, från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Dustin home publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor – Företag .

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Dustin home:s webbsida utgör Dustin home:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Dustin home:s webbsida och i övrig kommunikation har informationen på webbsidan företräde i den mån tvingande lag inte föreskriver annat.

Generell information om produkterna på Dustin home:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Dustin home hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Dustin home:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Dustin home äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Dustin home och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning, där det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för de olika fraktmetoderna.

Mer information om fraktkostnad finner du här

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Dustin home:s webbsida medför betalningsansvar.

Betalning kan erläggas genom kort- eller direktbetalning via internetbank. Du kan även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Dessa betalningar administreras av Klarna Bank AB (publ) som ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna Bank AB (publ) och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Klarna Bank AB (publ) på det konto som anges på fakturan. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Betalning med kort kan också göras direkt via webbplatsen. I enstaka fall och i enlighet med separat överenskommelse med dig kan även andra betalningsalternativ förekomma.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarna Bank AB (publ):s villkor för faktura och delbetalning/konto.

Mer information om våra betalningsvillkor finner du här

5. Beställning och orderbekräftelse

Efter att du har placerat önskade produkter i varukorgen har du möjlighet att gå vidare med beställningen. I orderflödet finns möjlighet att bland annat välja leveranssätt och betalningsmetod. Vid slutet av orderflödet kommer en sammanställning av din beställning och totalbeloppet som ska erläggas, inklusive frakt, att visas. Väljer du att betala med Klarna kan du därefter klicka på ”Gå till betalning” för att i nästa steg välja hur du vill betala och bekräfta ditt köp genom att klicka på ”Betala köp”. Väljer du att betala med kort direkt i kassan ombeds du fylla i dina kortuppgifter och bekräfta din beställning genom att klicka på ”Slutför köp”. Oavsett betalningssätt har en för dig bindande beställning (anbud) uppkommit när du har klickat på ”Betala köp” innebärande att du åtar dig att köpa valda produkter.

Efter orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse innehåller information om beställningen. I samband med att ordern expedieras från Dustin home:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd när orderbekräftelsen skickas till dig.

Genom att genomföra ett köp hos Dustin home accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt bekräftar att du har tagit del av Dustins integritetspolicy enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

6. Ändring eller avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Dustin home, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 08-553 449 00 eller per e-post: [email protected]. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa hela din order utan avgift fram till dess att försändelsen har lämnat Dustins lager. Avbeställning ska meddelas Dustin home per e-post till [email protected]. Observera att din avbeställning inte går igenom förrän Dustin home bekräftat att avbeställningen har genomförts. Om ordern har hunnit expedieras av Dustin home kan du komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Dustin home haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Dustin home normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Dustin home dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Dustin home på 08-553 449 00.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Mypack.

Notera att varor inte kan avhämtas hos Dustin home. Som huvudregel sker inga delleveranser men Dustin förbehåller sig rätten att vid behov delleverera ordrar (t ex om någon av de beställda produkterna är slut hos återförsäljare). Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du inte beställa varor med Hempaket.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Dustin home bär risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Leverans kan endast ske till adresser inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka Dustin home:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Mer information om våra leveransvillkor finner du här

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Dustin home har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Dustin home lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Dustin home för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris och kan dras av från det pris som ska återbetalas enligt nedan.

Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar där försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer). Från ångerrätten undantas även programvara som laddas ner och tillhandahållandet har påbörjats om du har samtyckt till att tillhandahållandet påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Dustin home, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Dustin home:s webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Dustin home om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Dustin home. Blanketten hittar du här. Blanketten skickas till Dustin Sverige AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Dustin home inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Dustin home.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Dustin home inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

9. Öppet köp

För varor ur Dustin home:s ordinarie sortiment accepterar Dustin home retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Dustin home. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Dustin home:s webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Dustin home. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Dustin home tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Dustin home dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (2022:260) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Dustin home tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Dustin home kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om Dustin konstaterar att varan inte har något fel som omfattas av Dustins felansvar (exempelvis på grund av yttre påverkan) debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Dustin home:s kostnader för returen.

11. Returer

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, vid reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Dustin home tillhanda. Vid retur med av Dustin home utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Dustin home avseende ångerrätt, öppet köp och reklamation) står Dustin home risken för varan från det att du lämnar den på posten. Dustin har rätt att göra avdrag från återbetalningen om kunden enligt ovan ska stå för returkostnaden. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för returkostnad.

Returer skickas till följande adress:
Dustin Sverige AB
Metallvägen 36
195 72 Rosersberg

Mer information om retur finner du här

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller meddela att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas till Dustin home på 08-553 449 00. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du till Dustin home enligt ovan.

Transportskador ska helst dokumenteras med fotografier som tydligt visar skador på innehållet, förpackningens skick, eventuella skador på det stötdämpande inneremballaget och fraktsedeln. Allt emballage måste sparas till dess att reklamationsärendet är avslutat.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Dustin home direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Dustin home lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel

Dustin home:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (2022:260). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Dustin home ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information som inte beror på bristfälliga instruktioner, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på Dustin home:s webbsida. Dustin home ansvarar heller inte för fel i digitalt innehåll eller digital tjänst om du inte i skälig utsträckning samarbetar med Dustin home vid felsökning.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Dustin home rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Dustin home:s webbsida under fliken Kundservice/Vem kontaktar jag. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Dustin home kan inte tillhandahålla support på produkter.

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dustin home:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du misstänker att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Dustin home detta och att byta ditt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Dustin home:s webbsida framgår av Villkor för Dustinkonto.

17. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Dustins integritetspolicy.

18. Nyttjanderätt till programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dustin home:s webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon ytterligare rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

19. Immateriella rättigheter

Innehållet på Dustin home:s webbsida ägs av Dustin home eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dustin home.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dustin home.

20. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Dustin home:s webbsida möjliggör för besökare att lämna Dustin home:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dustin home och Dustin home bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dustin home tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dustin home av aktuell webbsida.

21. Återexportera

Kunden får inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, till Ryska federationen eller för användning i Ryska federationen några varor som tillhandahålls under eller i samband med detta avtal och som faller inom tillämpningsområdet för Artikel 12g i Rådets förordning (EU) nr 833/2014. Varje överträdelse av detta krav ska utgöra ett väsentligt brott som ger Dustin rätt att säga upp eller häva avtalet och att söka lämplig kompensation eller gottgörelse för Dustin.

22. Övrigt

Dustin home kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Dustin home:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Dustin home förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna avtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Dustin home:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Dustin home förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

23. Tvist och konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Dustins kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 08-553 448 00, via chattfunktionen på vår hemsida eller genom anmälan via ditt kundkonto. Information om hur du gör en anmälan via kundkonto hittar du på dustinhome.se/service/returinformation.

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål och tvistelösning. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Dustin home har åtagit sig att lösa tvister genom och Dustin home har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/om-arn/anmalan.

Du har även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning; https://ec.europa.eu/consumers/odr.

24. Kontakta oss

Dustin Sverige AB
Postadress: Box 1194, 131 27, Nacka Strand
Besöksadress: Augustendalsvägen 7
Dustin home:s kundtjänst telefon: 08-553 44 900
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 556666-1012
Mervärdesskattenummer: SE556666101201