Välkommen till Dustin Home!

Genom att klicka på "Registrera dig som kund" och fylla i formuläret, skapar du ett personligt konto hos Dustin Home. Detta konto erbjuder dig speciella personalrabatter på utvalda produktgrupper inom Dustin Home:s sortiment.

De utvalda produktgrupperna innehåller konsumentprodukter med fokus på det digitala hemmet. Inom dessa produktgrupper kan det förekomma produkter som redan är rabatterade på grund av en kampanj. I sådana lägen är Holmens pris detsamma som för övriga kunder. Utöver personalrabatter erbjuds ibland även förmånliga kampanjer på konsumentrelaterade produkter, dessa kampanjer kommuniceras ut via epost till registrerade privatanvändare.

Det är av största vikt att uppgifterna som efterfrågas i formuläret är korrekt ifyllda, då de ligger till grund för en fullgod service samt för att övriga åtaganden som Dustin Home tagit på sig ska kunna säkerställas.

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med holmen.com.

Vid frågor om privatköp, kontakta Dustin via [email protected] eller 08-553 44 900.

Vänligen observera: Denna webbutik riktar sig till anställda i Holmen som vill göra privata inköp från Dustin. Ska du göra inköp i din yrkesroll så använder du istället Dustins företagsbutik för Holmen.

Registrera dig som kund

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med holmen.com

Registrera dig som kund

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med iggesund.com

Registrera dig som kund

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med holmenpaper.com

Registrera dig som kund

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med holmenskog.com

Registrera dig som kund

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med holmenenergi.com

Registrera dig som kund

Notera: För att kunna registrera ett konto så måste din mailadress avslutas med holmentimber.com